Product added to wishlist
View Wishlist

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC TORO95 COM S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important să vă furnizam informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului brico-sanitare, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tablet sau calculator/laptop. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Termeni si Conditii,  Politica de Confidențialitate), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.brico-sanitare.ro

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC TORO95 COM SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul achiziționării produselor  furnizate de SC TORO95 COM SRL.

Prin continuarea utilizării site-ului și achizitionarea produselor noastre, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), adresa de livrare, e-mail, numar de telefon, datele actului de identitate constând în seria și numărul strict pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale( factura fiscala).

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC TORO95 COM SRL. să respecte legea in viguare.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele înregistrate de www.brico-sanitare.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul vanzarii produselor comandate de dumneavoastra.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

  1. de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
  2. de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
  3. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
  4. de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
  5. de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
  6. la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
  7. de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
  8. de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
  9. de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către sctoro95@yahoo.com .

 

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

 

Durata prelucrării datelor

 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție.

 

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC TORO95 COM SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Va multumim!